Dojava požara
 

Dojava Požara 

Sistemi dojave požara su strogo definisani zakonskim regulativama. Projektovanje sistema dojave požara mogu da sprovode samo
stručna lica sa licencom, a pre puštanja sistema u rad mora se izvršiti zvanična tehnička kontrola kompletnog sistema.

Elektrotehna nudi usluge projektovanja najkvalitetnijih rešenja sistema dojave požara i montaže kompletnog sistema.

Da bi protivprovalni sistemi funkcionisali i pravovremeno se sanirao problem, u objekte se ugrađuju protivprovalne centrale, koje vrše kontrolu čitavog sistema. Razlikuju se dva tipa sistema, konvencionalni i adresabilni. 

Razlika između njih je u tome što kod adresabilnih sistema se tačno može locirati detektor koji je aktivirao alarm i na taj način se
može utvrditi tačna lokacija požara, dok kod konvencionalnih sistema se požar locira po zonama, pa se uglavnom koriste za
jednostavnija rešenja.

Za detekciju požara koriste se senzori koji neprekidno mere prisustvo dima u vazduhu i nagli skok temperature, a za dojavu požara se koriste različiti tipovi sirena, ručni javljači požara i telefonske dojave ili sigurne veze i druga prateća oprema.

S5 Box