Next Software/BAR/POS/ROOM
Open Panel
Android aplikacije
 • Next BAR- program za ugostiteljstvo

Efikasno izdavanje porudžbina

 • Odvojena štampa porudžbina za šankove i kuhinje
 • Dodatni opisi i ozna?avanje artikala (kafa - sa toplim/hladnim mlekom, nemu?ena, sa šlagom i sli?no)
 • Ponavljanje i razdvajanje porudžbina
 • Premeštanje porudžbina sa stola na sto
 • Storniranje ra?una
 • Premeštanje porudžbina sa konobara na konobara
 • Popusti, komitenti
 • Sve vrste naplate i kombinovanje na?ina pla?anja
 • Rad sa fiskalnim štampa?ima
 • Prijemnica robe
 • Knjiga šanka
 • Prilago?eno touch-screen ra?unarima i tablet ure?ajima

Next BAR
Next BAR Next BAR
Next BAR
Next BAR Next BAR
Next BAR
Next BAR Next BAR
Next BAR
Next BAR Next BAR
Next BAR
Next BAR Next BAR
Next BAR
Next BAR Next BAR
Next BAR lo...
Next BAR logo Next BAR logo
Next BAR
Next BAR Next BAR

www.nextbar.rs


Next POS- USKORO


Next ROOM- USKORO


 

S5 Box